Contacteaza-ne
0744778264

Consultanta

Our essay producing service is totally new answer for anybody. We rendering excellent quality penning specialists and allowing college students prepare their very own written documents cheap essay writing service

Consultanţă şi onorarii
Iată un rezumat al felului în care va funcționa colaborarea noastră : tu îți aduci problemele/nelămuririle/doleanțele la noi, ni le prezinți în detaliu (poți să omiți amănuntele irelevante), iar noi, în cel mai scurt timp, îți vom propune soluția cea mai eficientă, și alte câteva soluții alternative. De aici, intră în acțiune liberul tău arbitru.

La stabilirea onorariilor pe care le percepem, căutăm să menținem solicitările tale și calitatea serviciilor noastre într-un raport de echilibru.
Onorariile vor fi negociate în mod liber, în limitele legii, ținându-se seama de următoarele elemente:
timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activității cerute de tine;natura, noutatea și dificultatea cazului;importanța intereselor în cauză;împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de către tine ne împiedică să acceptăm un alt mandat din partea unei alte persoane;conlucrarea cu experți sau alți specialiști, impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;avantajele și rezultatele obținute pentru profitul tău ca urmare a muncii depuse de noi;situația ta financiară;constrângerile de timp în care suntem obligați de împrejurările cauzei să acționăm, pentru a asigura servicii legale performante.
În funcție de interesele și posibilitățile tale, la alegerea modalității de plată, ai următoarele opţiuni:

Onorariului orar
O sumă de unități monetare cuvenite pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care le prestăm.
Onorariului fix
O sumă globală pentru întreg serviciul, sau categoria de servicii profesionale prestate.
Aceste sume sunt datorate indiferent de rezultatul obținut, însă se poate negocia și completarea lor cu un:
Onorariu de succes
O sumă fixă sau variabilă pe care o percepem în cazul atingerii unui anumit rezultat în urma activităților prestate sub mandatul și în folosul tău.

Tu alegi și dacă aceste onorarii vor îngloba și cheltuielile aferente activității avocațiale (precum taxele judiciare de timbru, onorariile notarilor, experților, executorilor, interpreților, cheltuielile de transport și diurnă în cazul deplasărilor în afara localității etc.) și vor fi menționate în contract, sau acestea vor fi suportate de tine, separat de onorariul stabilit. fast-cashonline.com.ua